Први октомври, првиот училишен ден од учебната 2020/2021 година. Среќен почеток на сите ученици од прво до деветто одделение.
Прочитај повеќе...
Почитувани ученици и родители, по препорака на Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија заради моменталната состојба со пандемијата од КОВИД 19, а во насока на заштита на здравјето на учениците, вработените во училиштето и поширокото население се одложува датумот за земање СВИДЕТЕЛСТВА за сите одделенија од прво до осмо, за учебна 2019/2020 година. Во прилог ОДЛУКА ЗА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА
Прочитај повеќе...
Во време на далечинско учење, во време на вонредна состојба, кога здравјето на сите нас е на прво место, не забораваме на Патрониот празник на нашето училиште „Св. Кирил и Методиј“. Драги наши ученици, родители и наставници, нека ни е честит „Денот на нашето училиштето“/ У време даљинског учења, у време ванредног стања, када је здравље свих нас на првом месту, не заборавањамо наш Патрони празник „Свети Ћирило и Методије“. Драги наши ученици, родитељи и наставници, нека нам је срећан „Дан наше школе“

https://drive.google.com/drive/folders/17SD82HVfj20e8usCmv0unkDJGIMiFYTd

Прочитај повеќе...


Writing a letter for excellent customer service reddit essay writing service essay of service learning project how it connects to psychology

На падините на Скопска Црна Гора, во селото Кучевиште се наоѓа основното училиште „Св. Кирил и Методиј“, наставата се одвива на македонски и српски наставен јазик. Во состав на училиштето функционира  едно  подрачно училиште во с. Побожје на македонски наставен јазик. ОУ „Св. Кирил и Методиј”, им нуди на учениците одлични образовни можности со цел развивање на интелектуални, креативни, лични, граѓански и социјални потенцијали.

Мисија:
„Заедно учиме полесно, побрзо и поквалитетно.“

Визија:
Со комплетни кадри реализираме комплетно образование според интересите и потребите на учениците