Help with introduction paragraph for scholarship essay reddit essay help why this school will help me essay

Овие слики се за овој настан 

Први октомври, почеток на учебна 2020/2021 година

ПРИЕМ НА ПРВАЧИЊА

Ништо поубаво од искрена детска насмевка и светнати очиња

Донација од Кинеската амбасада за нашето училиште

Св. Сава

По повод празникот Св. Валентин, учениците од III и IV одделение (македонски и српски паралелки и ученици од подрачното училиште во Побожје), на часот по Англиски јазик цртаа на кого ќе подарат полна рака љубов.

Изработки на нашите ученици по повод 8-ми Март

Еднодневен пролетен излет во блиската околина.Посета на манастирот Св.Архангел Михаил.

Тестирање на учениците од 4 одд.ПИРЛС

Патронен празик на нашето училиште ,,Св.Кирил и Методиј,,

Видео линкови од учениците

https://schoolsmk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ij893348_schools_mk/EgvGZCsG5xBPtinp0ZLdSUABieFDcxZS8vr-egxskcLlPw?e=vV2XYK
https://schoolsmk-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ij893348_schools_mk/EZC1J4clSfVFmuCYRsbEv5sBAd8vDMmRuiAl4G5VUbNttg?e=drqPEb
https://schoolsmk-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ij893348_schools_mk/EdW9n51dCqxLjp3DXsGB9A4BUvSsL2VeAAOxKWcruApBMg?e=dl1qwt
https://schoolsmk-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ij893348_schools_mk/EdXlWnLsHl9GgvI6saxnasIBxvb7u-eax8DROKpJxM1BqQ?e=TB8zVU
https://schoolsmk-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ij893348_schools_mk/ES8ujACakmVOpp7ZwjKLdQUB-XD6Ayy8Vhv7ZFBZ-7Cfbg?e=XVkLvo
https://schoolsmk-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ij893348_schools_mk/EXKs3H1UYFBKg_gYkOSW_REB0ZgJ45fMH7o_f2Qbh_GkPQ?e=qESirh
https://schoolsmk-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ij893348_schools_mk/ERzMq4-J9ftIui14dBKKIm8BuzU2S8VidOyQ6V2WR3DJQQ?e=o8vJjI

Наставен час во Природа

Еко-Акција со учениците од четврто одделение.

1-ви СЕПТЕМВРИ ,,СРЕЌЕН ПОЧЕТОК ПРВАЧИЊА,,