(Македонски) Галерија

Овие слики се за овој настан 

Први октомври, почеток на учебна 2020/2021 година

ПРИЕМ НА ПРВАЧИЊА

Ништо поубаво од искрена детска насмевка и светнати очиња

Први октомври, првиот училишен ден, учење од далечина