Распоред за Додатна и Дополнителна настава за месец ноември, за учениците од 6то до 9то одделение