Први октомври, првиот училишен ден од учебната 2020/2021 година. Среќен почеток на сите ученици од прво до деветто одделение.