Почитувани ученици и родители, по препорака на Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија заради моменталната состојба со пандемијата од КОВИД 19, а во насока на заштита на здравјето на учениците, вработените во училиштето и поширокото население се одложува датумот за земање СВИДЕТЕЛСТВА за сите одделенија од прво до осмо, за учебна 2019/2020 година. Во прилог ОДЛУКА ЗА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ОДЛУКА ЗА СВИДЕТЕЛСТВА

Во време на далечинско учење, во време на вонредна состојба, кога здравјето на сите нас е на прво место, не забораваме на Патрониот празник на нашето училиште „Св. Кирил и Методиј“. Драги наши ученици, родители и наставници, нека ни е честит „Денот на нашето училиштето“/ У време даљинског учења, у време ванредног стања, када је здравље свих нас на првом месту, не заборавањамо наш Патрони празник „Свети Ћирило и Методије“. Драги наши ученици, родитељи и наставници, нека нам је срећан „Дан наше школе“

https://drive.google.com/drive/folders/17SD82HVfj20e8usCmv0unkDJGIMiFYTd

Милорад Додик, члан Председништва БИХ је овогодишњу посету Србима у Македонији, где је и ове године био гост Свеетосавске академије, је други дан свог боравка у Македонији посветио најмлађима у Скопској Црној Гори

Додик у посети Кучевишту